Privacy

Door het verstrekken van persoonsgegevens geeft de bezoeker van Ikwilhet uitdrukkelijk toestemming zijn persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in het databestand dat Ikwilhet aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de alsdan geldende privacy wetgeving opgeslagen en beheerd.

Ikwilhet kan je persoonsgegevens alleen met jouw toestemming aan de huidige en toekomstige aandeelhouders van Ikwilhet en de daaraan gelieerde ondernemingen ter beschikking stellen of gebruiken voor het doen van persoonsgerichte aanbiedingen.

Er vinden geen gegevensoverdrachten aan andere derden plaats. Je kunt ten alle tijde je gegevens verwijderen uit de Ikwilhet database.

Cookies

Een cookie is een klein stukje informatie wat door een web-site wordt opgeslagen in de browser. De cookie kan in het geheugen zijn geladen, of het kan worden opgeslagen in een speciale map op de harde schijf zodat het later door de web-server kan worden opgehaald. Alleen de web-site die het cookie heeft gemaakt kan het later teruglezen.

Ikwilhet gebruikt cookies om de site interactief en dynamisch te maken. De cookies verblijven in het tijdelijk geheugen van je computer en op je harde schijf. Als je browser is ingesteld om cookies te weigeren, dan kan het zijn dat de Ikwilhet site niet goed werkt.

NB: Deze site verzamelt geen persoonlijke informatie die wordt gebruikt ter identificatie van personen en hun activiteiten.

Externe advertenties

Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer je onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet je naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over je bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin je wellicht geïnteresseerd bent. Als je hierover meer informatie wenst of als je wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klik je op deze link.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel Ikwilhet management en de webmasters er naar streven correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet ten alle tijden garanderen dat de informatie juist is. Daarom is Ikwilhet niet aansprakelijk voor materile, immaterile, directe, indirecte of speciale schade welke is ontstaan, die voortvloeit uit, of enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Ikwilhet site.

Ook voor de inhoud van de websites waarnaar gekoppeld (ofwel gelinkt) wordt, aanvaardt Ikwilhet geen enkele aansprakelijkheid. Deze links kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing gewijzigd worden.

Links

Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal het management van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.

Elke link op Ikwilhet wordt door een webmaster gewaardeerd. Deze waardering is een persoonlijke voorkeur van de desbetreffende webmaster. Een webmaster mag sponsorgeld niet als een link- opname-waarderings-criterium gebruiken (leden van het Ikwilhet Management hebben deze restrictie niet). Een webmaster mag alleen sponsorgeld ontvangen voor het verhuren van de sponsorbanner (welke onder- en bovenaan de pagina staat) en heeft een duidelijk commercieel karakter.

Contact

Mocht je op onnauwkeurigheden, onvolkomenheden of achterhaalde informatie stuiten, dan stellen wij het zeer op prijs als je daarover contact met ons opneemt. Naar aanleiding hiervan zal het Ikwilhet management besluiten of dit document gecorrigeerd moet worden.